Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20635
Title: Вплив алельного поліморфізму генів біотрансформації ксенобіотиків класу M1 та Т1 на перебіг та лікування туберкульозу
Authors: Тодоріко, Лілія Дмитрівна
Сем'янiв, Iгор Олександрович
Єременчук, Інга Василівна
Підвербецька, Олена Валерiївна
Сливка, Віктор Іванович
Тодоріко, Лілія Дмитрівна (ред.)
Issue Date: 2021
Publisher: Чернівці: Буковинський державний медичний університет
Citation: Вплив алельного поліморфізму генів біотрансформації ксенобіотиків класу M1 та Т1 на перебіг та лікування туберкульозу / за ред. проф. Л. Д. Тодоріко. – Чернівці, Буковинський державний медичний університет, 2021. – 110 с.
Abstract: У монографії розкрито питання щодо асоціації делеційного поліморфізму генів детоксикації та антиоксидантного захисту GSTM1 та GSTТ1 із перебігом та лікуванням туберкульозу. Встановлено популяційний розподіл поліморфізму генів глутатіон-S-трансферази класів М1 та Т1 у хворих на туберкульоз залежно від варіанту резистентності мікобактерій, супутньої патології та вплив делеційного поліморфізму на ефективність лікування хворих на туберкульоз. Монографія розрахована на широке коло читачів і спрямована на вирішення актуального та важливого завдання фтизіатрії – підвищення ефективності лікування та контролю туберкульозом у рамках досягнення основного завдання тисячоліття – взяття епідемії туберкульозу під контроль.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20635
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Todoriko_Vpliv alel_2021.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.