Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2061
Title: Правильна організація самостійної роботи студентів у ВНЗ - невід'ємна складова ефективної підготовки майбутніх фахівців
Authors: Навчук, Галина Василівна
Навчук, Ігор Васильович
Ткач, Алла Василівна
Issue Date: 26-May-2011
Publisher: Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози: матеріали міжнародної наукової конференції (26-27 травня 2011 р.).- Частина І. - Умань: ПП Жовтий, 2011. - 213 с.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2061
Appears in Collections:Тези. Кафедра суспільних наук та українознавства

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.