Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20566
Title: Theoretical aspects of comparative semantic research
Other Titles: Теоретичні аспекти компаративного семантичного дослідження
Authors: Skrytska, Natalya
Скрицька, Наталія
Keywords: семантика
компаративістика
компаративне знання
семантична теорія
лінгвістика
Issue Date: 2022
Publisher: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Abstract: У сучасних лінгвістичних дослідженнях посилюється увага дослідників до традиційних проблем компаративістики та семантичних досліджень з урахуванням сучасних підходів у взаємовідношенні між поняттям та лексичним значенням слова, зв’язків мови з психічними та логічними явищами тощо. Сучасні семантичні дослідження базуються на розвитку гуманітаризації сучасної наукової парадигми, а також фізичному та психоемоційному стані людини, а саме на вивченні логічної, психологічної та когнітивної людської природи та на вивченні семантики як результату когнітивних процесів. За останні роки було написано значну кількість дисертаційних робіт та монографій, присвячених компаративістиці семантичних досліджень, однак комплексний аналіз її як функціонально-семантичної категорії потребує дослідження глибинного змісту конструкцій порівняльної семантики. Актуальність даної проблематики зумовлена необхідністю дослідження компаративності семантичних теорій на основі сучасної наукової парадигми гуманітаризації наукового знання. The aim of the article is to study the comparability of semantic knowledge based on the theories of Ukrainian and foreign scientists Conclusions. In research was analyzed the theoretical aspects of Ukrainian and foreign scientists who worked in the field of comparative semantic knowledge and proposed new approaches to the study of this field of knowledge in interaction with logical, psychological, and cognitive factors.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20566
Appears in Collections:Статті. Кафедра суспільних наук та українознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skrytska N_Theoretical aspects of comparative semantic research_2022.pdf268.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.