Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20565
Title: Lexico-semantic analysis of the polysemic words in Ukrainian and English (on the example of the word debate)
Other Titles: Лексико-семантичний аналіз полісемічних слів в українській та англійській мовах (на прикладі дієслова сперечатися)
Authors: Moysey, Antoniy
Skrytska, Natalya
Мойсей, Антоній
Скрицька, Наталія
Keywords: семантика
полісемія
найвищий ступінь полісемії
середній ступінь полісемії
моносемантичне значення слова
лексика
лексичне значення слова
Issue Date: 2022
Publisher: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Abstract: Лексико-семантична система є однією із найскладніших мовних систем, що зумовлюється багатовимірністю її структури, неоднорідністю одиниць мовлення, різноманітністю відображених відношень і відкритістю для постійного поповнення новими словами та значеннями. Своєрідність лексико-семантичного аналізу слів також полягає в тому, що, на відміну від інших мовних систем, він безпосередньо пов'язаний з об'єктивною дійсністю та є її віддзеркаленням. За останні роки було написано велику кількість дисертаційних робіт та монографій, присвячених лексико-семантичному аналізу слів різного ступеня полісемії, проте парадигматичні відношення між словами і групами слів на основі спільності та відмінності потребують ґрунтовних досліджень. The aim of the article is to study lexico-semantic analysis of the words with varying degrees of polysemy (on the base the verb to debate) in English and Ukrainian.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20565
Appears in Collections:Статті. Кафедра суспільних наук та українознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moysey A, Skrytska N_Lexico-semantic analysis of the polysemic words_2022.pdf302.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.