Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20341
Title: Спосіб прогнозування плацентарної дисфункції при кровотечах в I триместрі гестації
Authors: Кравченко, Олена Вікторівна
Ясніковська, Світлана Михайлівна
Issue Date: 10-May-2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Патент на корисну модель № 116171: МПК (2017.01); G01N 21/00; A61B 8/00; A61B 10/00. Номер заявки: u 2016 11947. Власник: ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"
Abstract: Реферат: Спосіб прогнозування розвитку плацентарної дисфункції при кровотечах в І триместрі гестації шляхом виконання ультразвукового дослідження з проведенням доплерометричного вимірювання. Додатково проводять тримірне доплерометричне вимірювання судинного компонента хоріону, при якому визначають зони дослідження хоріону в режимі сірої шкали і енергетичного доплера, кут дослідження встановлюють 15°, отримують ділянку зображення судинної сітки хоріона, встановлюють частоту відповідно товщині зрізів 1,5-2 мм, отримують гістограми судинного компоненту в повному об'ємі хоріона. Далі на основі плацентограм розраховують індекс васкуляризації (VI) та індекс кровотоку (FI); при зниженні індексу васкуляризації більш ніж на 25-30 %, а індексу кровотоку на 10 % і більше відносно гестаційної норми, прогнозують високий ризик розвитку плацентарної дисфункції.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20341
Appears in Collections:Патенти. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кравченко ОВ, Ясніковська СМ_Patent 116171.pdf162.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.