Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20332
Title: Спосіб оцінки ефективності лікування невиношування в ранні терміни гестації
Authors: Кравченко, Олена Вікторівна
Соловей, Валентина Маноліївна
Issue Date: 26-Nov-2020
Publisher: Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Патент на корисну модель № 145314: МПК (2020.01); A61B 8/00; G01N 21/00. Номер заявки: u 2020 04765. Володілець: ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"
Abstract: Реферат: Спосіб оцінки ефективності лікування невиношування в ранні терміни гестації шляхом виконання ультразвукового дослідження з проведенням доплерометричного вимірювання. Проводять тримірне доплерівське вимірювання об'єму хоріону після проведеної терапії в 12-13 тижнів гестації, і в разі виявлення гіпоплазії хоріону, а саме зниження його об'єму більше, ніж на 15-20 % відносно гестаційної норми, лікування невиношування вважають недостатньо ефективним та таким, що в подальшому може призвести до розвитку плацентарної дисфункції.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20332
Appears in Collections:Патенти. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кравченко ОВ, Соловей ВМ_Патент 145314.pdf151.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.