Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19916
Title: History of adrenal discovery
Other Titles: Історія відкриття адреналіну
История открытия адреналина
Authors: Savchuk, T.
Kovpak, A.
Semenenko, N.
Савчук, Тетяна
Ковпак, Альона
Семененко, Наталія
Савчук, Т.
Ковпак, А.
Семененко, Н.
Keywords: адреналін
історія нейрофізіології
відкриття нейромедіаторів
адреналин
история нейрофизиологии
открытие нейромедиаторов
Issue Date: 2021
Publisher: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Abstract: Мета статті. Адреналін став символом чогось ризикованого та по-своєму привабливого, але що таке адреналін з погляду нейрофізіолога – мета пропонованої статті. У низці досліджень було показано, що у спортсменів під час тренувальних та змагальних навантажень посилюється активність симпато-адреналової та гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової систем. У цьому випадку спостерігається активація фізичного навантаження механізмів загальної адаптації, що призводить до змін у гормональному спектрі, що забезпечує мобілізацію як енергетичного, так і пластичного резерву організму, а також його відновлення. Одна з груп стресових гормонів виробляється мозковим шаром надниркових залоз і називається катехоламінами. До цієї групи входять гормони адреналін та норадреналін. Обидва гормони синтезуються з амінокислоти тирозину під впливом нервових імпульсів. Головним гормоном цієї групи є адреналін. Ми поставили за мету вивчити історичні етапи, які передували відкриттю гормонів наднирників, застосовуючи порівняльний та історичний методи. Висновки. Вивчення історичних відомостей про відкриття гормонів формує цілісне уявлення і розширяє знання в галузі фізіології і патофізіології ендокринної системи. Цель статьи. Адреналин стал символом чего-то рискованного и по-своему привлекательного, но такое адреналин с точки зрения нейрофизиолога – цель предлагаемой статьи. Мы поставили также своей целью изучить исторические этапы, предшествовавшие открытию гормонов надпочечников, применяя сравнительный и исторический методы. Выводы. Исследование исторических сведений об открытии гормонов сформировывает целостное представление и расширяет знания в области физиологии и патофизиологии эндокринной системы.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19916
Appears in Collections:Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSN_2021_4_081.pdf207.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.