Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19286
Назва: Шляхи взаємодії лікарів-науковців медичного вишу з лікувально-профілактичними підрозділами закладів ПМСД на Буковині через університетські навчально-практичні центри
Інші назви: Пути взаимодействия врачей-ученых медицинского вуза с лечебно-профилактическими подразделениями ПМСП на Буковине через университетские учебно-практические центры
Ways of interactions of doctors-researchers of medical university with medical-preventive of primary medical care subunits in Bukovina through university educational centers
Автори: Бойчук, Тарас Миколайович
Сидорчук, Лариса Петрівна
Геруш, Ігор Васильович
Іфтодій, Андріян Георгійович
Крикливець, Любов Григорівна
Білецький, Семен Віссаріонович
Мимка, А.В.
Петринич, Оксана Анатоліївна
Казанцева, Тетяна Василівна
Мельничук, Лариса Василівна
Бежан, В.В.
Мельничук, М.Л.
Лисюк, Ю.О.
Багрій, Вадим Миколайович
Іващук, Сергій Іванович
Никифор, Лівія Василівна
Соколенко, Аліна Андріївна
Сем'янів, Маріанна Миколаївна
Яринич, Юлія Миколаївна
Репчук, Ю.В.
Бойко, Василь Васильович
Флюндра, І.Г.
Бойчук, Т.Н.
Сидорчук, Л.П.
Геруш, И.В.
Ифтодий, А.Г.
Крикливец, Л.Г.
Билецкий, С.В.
Мимка, А.В.
Петринич, О.А.
Казанцева, Т.В.
Мельничук, Л.В.
Бежан, В.В.
Мельничук, М.Л.
Лысюк, Ю.А.
Багрий, В.Н.
Иващук, С.И.
Никифор, Л.В.
Соколенко, А.А.
Семьянив, М.Н.
Яринич, Ю.Н.
Репчук, Ю.В.
Бойко, В.В.
Флюндра, И.Г.
Boychuk, T.M.
Sydorchuk, L.P.
Gerush, I.V.
Iftody, A.G.
Kryklyvets, L.G.
Biletskyi, S.V.
Mymka, A.V.
Petrynych, O.A.
Kazantseva, T.V.
Melnychuk, L.V.
Bezhan, V.V.
Melnychuk, M.L.
Lysyuk, Yu.O.
Bagriy, V.M.
Ivashchuk, S.I.
Nikifor, L.V.
Sokolenko, A.A.
Semianiv, M.M.
Yarynych, Yu.M.
Repchuk, Yu.V.
Boyko, V.V.
Fliundra, I.G.
Ключові слова: взаємодія
сімейна медицина
сімейний лікар
навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги
медичний університет
взаимодействие
семейная медицина
семейный врач
учебно-практические центры первичной медико-санитарной помощи
медицинский университет
interactions
family medicine
family doctor
university educational centers of primary medical care centers
medical university
Дата публікації: 2017
Видавництво: Сімейна медицина (науково-практичний журнал)
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено шляхи взаємодії науковців-лікарів кафедри сімейної медицини ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (БДМУ) із лікувально-профілактичними підрозділами закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) Чернівецької області через університетські навчально-практичні центри. Наведено 5-річні результати організації та функціонування навчально-практичних центрів ПМСД БДМУ та висвітлено їхню роль у додипломній та післядипломній підготовці сімейних лікарів. В статье изложены способы взаимодействия ученых-врачей кафедры семейной медицины ВГУЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет» (БГМУ) с лечебно-профилактическими подразделениями учреждений первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) Черновицкой области через университетские учебно-практические центры. Представлены 5-летние результаты организации и функционирования учебно-практических центров ПМСП БГМУ и освещена их роль в додипломной и последипломной подготовке семейных врачей. The article describes the ways of interaction of doctoral researchers of the Family Medicine Department of the High State Educational Establishment (HSME) of Ukraine "Bukovinian State Medical University" (BSMU) with medical and preventive units of primary medical care centers (PMCC) in Chernivtsi region through the university educational centers. The results of the organization and functioning of the university educational centers of PMCC of BSMU and their role in undergraduate and postgraduate training of family doctors are presented.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19286
Розташовується у зібраннях:Статті. Кафедра сімейної медицини

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
SimMed_2017_5_110.pdf436.87 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.