Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1906
Title: Спосіб поляризаційного визначення причини настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності
Authors: Ушенко, Олександр Григорович
Ванчуляк, Олег Ярославович
Keywords: Гостра коронарна недостатність
лазерна поляриметрія
раптова коронарна смерть
судово-медична експертиза
Issue Date: 2009
Publisher: Деклараційний патент України на корисну модель
Abstract: Спосіб поляризаційного визначення причини настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності, що здійснюють шляхом оцінки дегенеративно-дистрофічних змін м'яких тканин трупа людини, який відрізняється тим, що для оцінки дегенеративно-дистрофічних змін відбирають гістологічний зріз тканини міокарда, піддають його дії висококогерентного лінійно поляризованого ви- промінювання з довжиною хвилі 0,6328 мкм, обертають лінійний поляризатор-аналізатор в межах від 0 до 180° відносно площини падіння, вимірюють відповідно максимальний і мінімальний рівні інтенсивності, за якими обчислюють розподіли еліптичності поляризації лазерного зображення гістологічного зрізу міокарда трупа людини, на основі чого судять про причину настання смерті внаслідок гострої коронарної недостатності.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1906
Appears in Collections:Патенти. Кафедра судової медицини та медичного правознавства

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.