Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1884
Title: Автоматизований пристрій для визначення точних розмірів та форми довгих кісток
Authors: Бєлов, Михайло Євгенович
Білик, Сергій Вікторович
Шайко-Шайковський, Олександр Геннадійович
Козлов, Олександр Ігорович
Василов, Василь Михайлович
Дячук, Володимир Олександрович
Issue Date: 27-Feb-2012
Publisher: Буковинський державний медичний університет
Series/Report no.: UA;67677
Abstract: Пристрій належить до технічних засобів медичної техніки та інструментарію, дозволяє у масштабі 1:1 визначати із заданою точністю (до 0,1%) необхідною для проведення подальших розрахунків за допомогою методу скінчених елементів параметрів напружено-деформованого стану пошкоджених та зламаних кісток у випадках простих та складних видів навантажень, форму розміри довгих кісток та тіл, які не є асиметричними. Результати вимірювання дозволяють одержати з високою точністю в заданому автоматичному режимі дані щодо форми та розмірів, наприклад, довгих кісток і завести їх у цифровому вигляді у персональний комп’ютер для подальшої обробки за допомогою спеціалізованих програм для визначення параметрів напружено-деформованого стану у випадках простих та складних видів навантажень. Автоматизація процесу вимірювання та комп’ютерної обробки результатів вимірювання дозволяє значн6о прискорити проведення процесу математичного моделювання та вибору оптимального типу фіксуючої системи з метою створення стабільного та надійного остеосинтезу пошкоджених та зламаних кісток опорно-рухового апарату людини.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1884
ISSN: A61B 17/56
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.