Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18795
Назва: Судово-медичне визначення давності утворення ушкоджень внутрішніх органів людини методом реконструкції оптичної активності гістологічних зрізів
Інші назви: Судебно-медицинское определение давности образования повреждений внутренних органов человека методом реконструкции оптической активности гистологических срезов
Forensic determination of determination of damage to human internal organs by the method of reconstruction of the optical activity of histological sections
Автори: Литвиненко, О.Ю.
Ванчуляк, Олег Ярославович
Ушенко, Ю.О.
Мотрич, А.В.
Литвиненко, А.Ю.
Ванчуляк, О.Я.
Ушенко, Ю.А.
Мотрич, А.В.
Litvinenko, A.Yu.
Vanchulyak, O.Ya.
Ushenko, Yu.O.
Motrich A.V.
Ключові слова: дисперсія
асиметрія
поляризаційно-цифрова гістологія
азимут поляризації
дисперсия
асимметрия
поляризационно-цифровая гистология
азимут поляризации
dispersion
asymmetry
polarization-digital histology
polarization azimuth
Дата публікації: 2021
Видавництво: Судово-медична експертиза
Короткий огляд (реферат): Резюме. У статті наведені результати експериментальної апробації методики томографічної реконструкції мап циркулярного двопроменезаломлення молекулярних комплексів у цифровому гістологічному дослідженні давності ушкодження тканин внутрішніх органів (мозку, печінки та нирки); часового моніторингу величини середнього, дисперсії, асиметрії й ексцесу, що характеризують розподіли величини оптичної активності гістологічних зрізів мозку, печінки та нирки; виявлення часової тривалості лінійної зміни статистичних параметрів і точності встановлення давності ушкодження внутрішніх органів людини цифровими гістологічними методами поляризаційної реконструкції (томографії) циркулярного двопроменезаломлення молекулярних комплексів. Резюме. В статье приведены результаты экспериментальной апробации методики томографической реконструкции карт циркулярного двулучепреломления молекулярных комплексов в цифровом гистологическом исследовании давности повреждения тканей внутренних органов (мозга, печени и почки); временного мониторинга величины среднего, дисперсии, асимметрии и эксцесса, характеризующих распределения величины оптической активности гистологических срезов мозга, печени и почки; выявления временной протяженности линейного изменения статистических параметров и точности установления давности повреждения внутренних органов человека цифровыми гистологическими методами поляризационной реконструкции (томографии) циркулярного двулучепреломления молекулярных комплексов. Summary. The article presents the results of experimental testing of the technique of tomographic reconstruction of circular birefringence maps of molecular complexes in a digital histological study of the age of damage to tissues of internal organs (brain, liver and kidney) of temporary monitoring of the mean value, dispersion, asymmetry and kurtosis, characterizing the distribution of the magnitude of the optical activity of histological sections of the brain, liver and kidney identification of the temporal extent of linear changes in statistical parameters and the accuracy of determining the duration of damage to human internal organs by digital histological methods of polarization reconstruction (tomography) of circular birefringence of molecular complexes.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18795
Розташовується у зібраннях:Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
SME_2021_2_084.pdf386.43 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.