Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1845
Title: Уміст РНК у тимоцитах щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом, ускладненим ішемічно-реперфузійним пошкодженням головного мозку
Other Titles: Содержание РНК в тимоцитах крыс со стрептозотоцин-индуцированным сахарным диабетом, осложненным ишемически-реперфузионным повреждением головного мозга
RNA content in thymocytes of rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus complicated by ischemic-reperfusion injury of brain
Authors: Ткачук, Олексій Володимирович
Keywords: цукровий діабет
ішемія-реперфузія головного мозку
тимоцити
РНК
сахарный диабет
ишемия-реперфузия головного мозга
тимоциты
diabetes mellitus
ischemia-reperfusion of the brain
thymocytes
RNA
Issue Date: 2011
Publisher: віАктуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії
Abstract: У дослідах на білих щурах-самцях із чотиримісячним цукровим діабетом вивчено вплив каротидної ішемії-реперфузії на вміст РНК у різних класах тимоцитів. Встановлено, що в кірковій зоні тимуса чотиримісячний цукровий діабет та ішемічно-реперфузійне пошкодження головного мозку в контрольних щурів і тварин із цукровим діабетом посилюють синтез РНК в лімфобластах, великих, середніх та малих тимоцитах. У тимоцитах мозкової зони цукровий діабет знижує вміст клітинної РНК. Ішемія-реперфузія головного мозку підвищує вміст РНК у всіх класах тимоцитів даної зони контрольних щурів та тварин із цукровим діабетом.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1845
Appears in Collections:Статті. Кафедра патологічної фізіології

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.