Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1828
Title: Оцінка ефективності тюцетаму у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
Authors: Васильєва, Наталя Володимирівна
Білоус, Ірина Іванівна
Яремчук, Оксана Борисівна
Жуковський, Олександр Олегович
Keywords: дисциркуляторна енцефапопатія
тіоцетам
дисциркуляторная энцефалопатия
тиоцетам
dyscirculatory encephalopathy
Thiocetam
Issue Date: 2011
Publisher: ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Abstract: Порівняльний аналіз неврологічного статусу, показників оксидантної та антиокси­ дантної глутатіонової систем крові у 39 пацієнтів із дисциркуляторою енцефалопатією після комплексного лікування з ви­користанням тіоцетаму продемонстрував позитивний ефект препарату на клінічному та патогенетичному рівнях.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1828
Appears in Collections:Статті. Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.