Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1816
Title: Експресія CD-рецепторів у субпопуляціях CD4+ та CD8+-лімфоцитів тимуса щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, ускладненим ішемічно-реперфузійним пошкодженням головного мозку
Authors: Ткачук, Олексій Володимирович
Keywords: стрептозотоцин
цукровий діабет
тимус
ішемія-реперфузія головного мозку
експресія рецепторів CD4, CD8
Issue Date: 2011
Publisher: Здобутки клінічної і експериментальної медицини
Abstract: Проведено імуногістохімічне дослідження поєднаного впливу експериментального цукрового діабету та ішемії-реперфузії головного мозку на експресію CD-рецепторів із використанням моноклональних антитіл до CD4 і СD8-антигенів щурів. Встановлено, що ішемія-реперфузія головного мозку в контрольних щурів і тварин із діабетом має різноспрямований вплив на експресію рецепторів CD4+ в обох зонах тимуса і CD8+ - у кірковій зоні цієї залози.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1816
Appears in Collections:Статті. Кафедра патологічної фізіології

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.