Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1799
Title: Міждисциплінарне виховання у процесі формування світогляду сучасного фахівця-медика
Authors: Чебан, Василь Іванович
Шутак, Лариса Богданівна
Ткач, Алла Василівна
Issue Date: 26-Apr-2012
Publisher: Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
Abstract: Прагнення людства знайти оновлену систему моральних і духовних орієнтирів знаходить своє втілення у новій системі міждисциплінарної педагогіки. Вважаємо, що такий підхід є доцільним у сучасному науково-педагогічному процесі, який впроваджують у вищих навчальних закладах медичної (фармацевтичної) освіти (ВЗМ(Ф)О).
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1799
Appears in Collections:Тези. Кафедра суспільних наук та українознавства

Files in This Item:
File SizeFormat 
Cheban_Mizhdystsyplinarne.pdf125.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.