Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1791
Title: Морфологічний стан острівців підшлункової залози у віддаленому періоді ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку контрольних щурів та щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом
Other Titles: Морфологическое состояние островков поджелудочной железы в отдаленном периоде ишемически-реперфузионного повреждения головного мозга у контрольных крыс и крыс со стрептозотоцин-индуцированным диабетом
Morphological state of pancreatic islets in the late phase of ischemic-reperfusion injury of the brain in control rats and rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus
Authors: Ткачук, Олексій Володимирович
Пішак, Василь Павлович
Лєньков, Олександр Михайлович
Тимофійчук, Інга Романівна
Мислицький, Валентин Францович
Keywords: цукровий діабет
неповна глобальна ішемія мозку
реперфузія
панкреатичні острівці
сахарный диабет
неполная глобальная ишемия-реперфузия мозга
панкреатические островки
diabetes mellitus
incomplete global ischemia-reperfusion
pancreatic islets
Issue Date: 2011
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Морфометричний аналіз стану острівців показав, що ішемія-реперфузія головного мозку в контрольних щурів достові-рно зменшує в підшлунковій залозі щільність розташування β-клітин, гігантських острівців та спричиняє появу поодиноких β-клітин. Чотиримісячний цукровий діабет призводить до чотирикратного зниження в підшлунковій залозі щільності β-клітин, зникнення гігантських острівців, збільшення щільності розташування малих острівців та появи поодиноких β-клітин. Неповна глобальна ішемія-реперфузія головного мозку у тварин із цукровим діабетом поглиблює зміни в підшлунковій залозі, що проявляється подальшим зниженням щільності розташування β-клітин, великих та малих острівців і поодино-ких β-клітин.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1791
Appears in Collections:Статті. Кафедра патологічної фізіології

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tkachuk O. V., Pishak V. P. MORPHOLOGIC STATE.pdf402.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.