Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17874
Title: Clarification of principles of evidence-based medicine when considering issues of rational pharmacotherapy with medical students
Other Titles: Висвітлення принципів доказової медицини при розгляді питань раціональної фармакотерапії зі студентами-медиками
Освещение принципов доказательной медицины при рассмотрении вопросов рациональной фармакотерапии со студентами-медиками
Authors: Filipets, Natalya
Filipets Olena
Kmet, Olga
Філіпець, Наталія Дмитрівна
Філіпець, Олена Олексіївна
Кметь, Ольга Гнатівна
Филипец, Н.
Филипец, Е.
Кметь, О.
Keywords: студенти-медики
раціональна фармакотерапія
доказова медицина
студенты-медики
рациональная фармакотерапия
доказательная медицина
Issue Date: 2021
Publisher: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Abstract: Мета дослідження. Акцентувати увагу на необхідність висвітлення позицій доказової медицини при розгляді питань фармакотерапії, що стосуються вибору лікування і запобігання проблем, пов'язаних із прийомом лікарських засобів. Висновки. Такий підхід підвищує рівень компетентності студентів-медиків у питаннях раціональної фармакотерапії. Цель исследования. Акцентировать внимание на необходимость информирования студентов про достижения доказательной медицины в области рациональной фармакотерапии при рассмотрении вопросов, касающихся выбора лечения и предотвращения проблем, связанных с приемом лекарственных средств. Выводы. Такой подход повышает уровень компетентности студентов-медиков в вопросах рациональной фармакотерапии.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17874
Appears in Collections:Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSN_2021_2_110.pdf280.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.