Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1786
Title: Метод морфометрії променевого нерва на рівні плечової кістки
Authors: Васюк, Володимир Леонідович
Цигикало, Олександр Віталійович
Білик, Сергій Вікторович
Брагарь, Олександр Анатолійович
Issue Date: 27-Feb-2012
Publisher: Буковинський державний медичний університет
Series/Report no.: Бюллетень;№4
Abstract: Корисна модель відноситься до морфометрії променевого нерва і локалізації точок його входу та виходу в плечовій кістці і може бути застосована у медицині, а саме у хірургії, травматології, ортопедії, нейрохірургії при хірургічному доступі до плечової кістки і операціях на променевому нерві. Тому метою даної корисної моделі є створення методу вільного від вище перелічених недоліків та який би дав можливість проводити морфометрію променевого нерва з підвищеною точністю та меншою кількістю замірів та розрахунків. Вказана мета досягається тим, що в методі морфометрії променевого нерва і локалізації точок його входу та виходу в плечовій кістці, відстань від точки виходу променевого нерва з борозни (D) до верхівки латерального надвиростку (E) визначається як 1,3 відстані між верхівками латерального (E) та мідіального (F) надвиростків плечової кістки; відстань від точки виходу променевого нерва з борозни (D) до дистальної точки прикріпленні дельтоподібного м’язу (G) складає 78,7±1,5% відстані між верхівками латерального (E) та мідіального (F) надвиростків плечової кістки; довжина борозни променевого нерва (СD) складає 140,4±1,5% відстані між верхівками латерального (E) та мідіального (F) надвиростків плечової кістки.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1786
ISSN: UA 67680
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasiuk_Metod morfometrii.pdf748.11 kBAdobe PDFView/Open
Vasyk_Bragar_Cugukalo_2012P.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.