Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17525
Название: Parathyroid glands – historical essay
Другие названия: Прищитоподібні залози – історичний нарис
Околощитовидные железы – исторический очерк
Авторы: Tymofiychuk, Inga
Semenenko, Svitlana
Tymofiichuk, Ivanna
Semenenko, Natalia
Semenenko, Vasily
Тимофійчук, Інга Романівна
Семененко, С.
Тимофійчук, І.
Семененко, Н.
Семененко, В.
Тимофийчук, И.
Семененко, С.
Тимофийчук, И.
Семененко, Н.
Семененко, В.
Ключевые слова: прищитоподібні залози
фосфорно-кальцієвий обмін
Івар Сандстрем
паратгормон
околощитовидные железы
фосфорно-кальциевый обмен
Ивар Сандстрем
паратгормон
Дата публикации: 2020
Издательство: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Краткий осмотр (реферат): Роль прищитовидних залоз в регуляції функцій організму відома і незаперечна. Але вивчення функцій прищитовидних залоз і їх ролі в розвитку патологічних процесів відбувалося через безліч помилок, непорозумінь і навіть зламаних доль. Мета даної статті – висвітлити найбільш значущі події в історії вивчення прищитовидних залоз, які послужили стимулом у поліпшенні лікування патологічних станів, в тому числі хірургічних. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю створення обгрунтованого розуміння вивчення історії прищитовидних залоз. Методологія роботи заснована на аналізі історіографічних публікацій. Основна частина. Вивчення ролі фосфорно-кальцієвого обміну і ролі прищитовидних залоз в цьому обміні відбувалося в період XIX початок XX в. Дослідження проведені Іваром Сандстремом, який по праву вважається відкривачем цієї залози, близько століття пролежали непоміченими науковим світом. Досягнення в анатомії, фізіології, медицині, хірургії та біохімії внесли свій вклад в розвиток ефективних методів діагностики і лікування, які використовуються і сьогодні. Удосконалення гістологічних методів дослідження стали новою віхою в дослідженні структури прищитовидних залоз. В даний час вивчення спектру органних порушень при ураженнях прищитовидних залоз і розробка діагностичних і лікувальних методик не обмежуються участю всього суспільства ендокринологів, а й притягують все більшу увагу суміжних фахівців. Висновки. В огляді статті представлена історія відкриття прищитовидних залоз, висвітлено основні етапи вивчення їх ролі в кальцій-фосфорному обміні, проаналізовані роботи, присвячені еволюції в уявленнях про їх анатомічних, фізіологічних і патологічних особливостей. Роль прищитовидных желез в регуляции функций организма известна и неоспорима. Но изучение функций околощитовидных желез и их роли в развитии патологических процессов происходило через множество ошибок, непониманий и даже сломанных судеб. Цель данной статьи – осветить наиболее значимые события в истории изучения прищитовидных желез, которые послужили стимулом в улучшении лечения патологических состояний, в том числе хирургических. Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания обоснованного понимания изучения истории прищитовидной железы. Методология работы основана на анализе историографических публикаций. Основная часть. Изучение роли фосфорно-кальциевого обмена и роли околощитовидных желез в этом обмене происходило в период XIX начало XX в. Исследования, проведенные Иваром Сандстремом, который по праву считается открывателем данной железы, около столетия пролежали незамеченными научным миром. Достижения в анатомии, физиологии, медицине, хирургии и биохимии внесли свой вклад в развитие эффективных методов диагностики и лечения, которые используются и сегодня. Усовершенствование гистологических методов исследования стали новой вехой в исследовании структуры околощитовидных желез. В настоящее время изучение спектра органных нарушений при поражениях околощитовидных желез и разработка диагностических и лечебных методик не ограничиваются участием только сообщества эндокринологов, но и притягивают все большее внимание смежных специалистов. Выводы. В обзоре статьи представлена история открытия околощитовидных желез, освещены основные этапы изучения их роли в кальций-фосфорном обмене, проанализированы работы, посвященные эволюции в представлениях об их анатомических, физиологических и патологических особенностях.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17525
Располагается в коллекциях:Статті. Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
APSN_4_2020_088.pdf368.9 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.