Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17459
Название: Дигіталізація в кардіології в епоху COVID-19: об'єктивізація кардіоцитопротекції
Другие названия: Дигитализация в кардиологии в эпоху COVID-19: объективизация кардиоцитопротекции
Digitalization in cardiology and cardiorehabilitation in the period of COVID-19: the role of ECG markers in cardioprotection
Авторы: Тащук, Віктор Корнійович
Полянська, Оксана Степанівна
Маліневська-Білійчук, О.В.
Іванчук, Павло Романович
Тащук, М.В.
Тащук, В.К.
Полянская, О.С.
Малиневская-Билийчук, А.В.
Иванчук, П.Р.
Тащук, М.В.
Tashchuk, V.K.
Polianska, O.S.
Malinevska-Biliichuk, O.V.
Ivanchuk, P.R.
Tashchuk, M.V.
Ключевые слова: електрокардіографія
дигіталізація
реабілітація
электрокардиография
дигитализация
реабилитация
electrocardiography
digitalization
rehabilitation
Дата публикации: 2020
Издательство: Клінічна та експериментальна патологія
Краткий осмотр (реферат): Мета роботи – дослідити можливість застосування кількісної оцінки ЕКГ за її цифрової обробки за допомогою програмного забезпечення "Смарт-ЕКГ" в реальній клінічній практиці для оптимізації лікування за оцінки ефективності препаратів на етапі реабілітації пацієнтів в епоху COVID-19. Матеріал та методи. Аналізу піддано ефективність препаратів, що використовуються в реабілітації згідно з методологією власного попереднього дослідження, в якому оцінювали 78 пацієнтів із діагнозом гострого Q-інфаркту міокарда в зіставленні з 46 пацієнтами з діагнозом стабільна стенокардія напруження II функціональний клас. Висновки. Доведена ефективність оцінки метаболічної терапії на етапі реабілітації пацієнтів із кардіальною патологією з використанням препаратів Тивортин, Тиворель у зіставленні з Аміодароном та Бісопрололом за використання методу кількісної оцінки ЕКГ і її цифрової обробки за допомогою власного програмного забезпечення "Смарт-ЕКГ". Реабілітація при констеляції гострого інфаркту міокарда і COVID-19 ускладнюється більш складним перебігом захворювань, непроведенням ургентних коронарних втручань, більшою кількістю ускладнень, відтермінуванням реабілітаційних заходів. Цель работы – исследовать возможность внедрения количественной оценки ЭКГ при ее цифровой обработке с помощью программного обеспечения "Смарт ЭКГ" в реальной клинической практике для оптимизации лечения при оценке эффективности препаратов на этапе реабилитации пациентов в эпоху COVID-19. Материал и методы. Анализу подверглась эффективность препаратов, используемых в реабилитации согласно методологии собственного предыдущего исследования, в котором оценивали 78 пациентов с диагнозом острого Q-инфаркта миокарда в сравнении с 46 пациентами с диагнозом стабильная стенокардия напряжения II функциональный класс. Выводы: доказана эффективность оценки метаболической терапии на этапе реабилитации пациентов с кардиальной патологией с использованием препаратов Тивортин, Тиворель в сравнении с Амиодароном и Бисопрололом. Реабилитация при констелляции острого инфаркта миокарда и COVID-19 осложняется уменьшением поступивших больных, более сложным течением заболеваний, непроведением ургентных коронарных вмешательств, большим количеством осложнений, замедлением реабилитационных мероприятий. The aim of the work – to study the possibility of introducing ECG quantitative assessment by its digital processing using the software in the real clinical practice to optimize treatment in assessment of drugs 'effectiveness at the stage of the patients' rehabilitation in the time of COVID-19. Material and methods. The effectiveness of the drugs, used in rehabilitation, was analyzed according to the methodology of our previous study, 78 patients were diagnosed with acute Q-myocardial infarction in comparison with 46 patients who had stable angina II functional class. Conclusion. The effectiveness of the assessment of the metabolic therapy at the stage of rehabilitation of patients with cardiac pathology using the drugs "Tivortin", "Tivorel" in comparison with amiodarone and bisoprolol has been proved. Rehabilitation during the constellation of acute myocardial infarction and COVID-19 is complicated by a decrease of the number of admitted patients, more complicated course of the disease during constellation, non-urgent coronary interventions, a large number of complications, and a slowdown in rehabilitation measures.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17459
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
KEP_2020_3_117.pdf624.31 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.