Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17209
Назва: Один із п'яти геніїв світової мікробіології та імунології – Володимир Аронович Хавкін
Інші назви: Один из пяти гениев мировой микробиологии и иммунологии – Владимир Аронович Хавкин
One of five geniuses of the world microbiology and immunology – Volodymyr Aronovych Haffkine
Автори: Сидорчук, Леонід Ігорович
Попович, В.Б.
Міхєєв, Андрій Олександрович
Сидорчук, Ігор Йосипович
Джуряк, Валентина Степанівна
Сидорчук, Л.И.
Попович, В.Б.
Михеев, А.А.
Сидорчук, И.И.
Джуряк, В.С.
Sydorchuk, L.I.
Popovych, V.B.
Mikheyev, A.O.
Sydorchuk, I.Y.
Dzhuryak, V.S.
Ключові слова: В.А. Хавкін
мікробіолог
вчений
холера
чума
В.А. Хавкин
микробиолог
ученый
холера
чума
Haffkine
microbiologist
scientist
cholera
plague
Дата публікації: 2020
Видавництво: Буковинський медичний вісник
Короткий огляд (реферат): Резюме. Актуальність. Річниця дня народження та вагомі заслуги для світової науки та боротьбі з особливо небезпечними інфекціями Володимира Ароновича Хавкіна спонукало авторів пригадати славетні сторінки історії, які пов'язані з його життєдіяльністю і творчістю. Видатний учений та винахідник, за результатами своїх досліджень, врятував тисячі людей від хвороб, які й у сучасному світі створюють серйозну загрозу для людства. Мета роботи – встановлення історичної ролі В.А. Хавкіна у розвитку як мікробіологічної науки, так і медицини загалом. Матеріал і методи базуються на аналізі історичних даних та джерел літератури, пов'язаних із біографією В.А. Хавкіна. Висновки. Історія життя В.А. Хавкіна залишається прикладом для багатьох науковців, бактеріологів та епідеміологів сучасності. Його наукові досягнення стали одним з найвагоміших у боротьбі з інфекційними хворобами. Резюме. Актуальность. Годовщина со дня рождения и весомые заслуги для мировой науки и борьбе с особо опасными инфекциями Владимира Ароновича Хавкина побудило авторов вспомнить славные страницы истории, связанные с его жизнедеятельностью и творчеством. Выдающийся ученый и изобретатель, по результатам своих исследований, спас тысячи людей от болезней, которые и в современном мире создают серьезную угрозу для человечества. Цель работы – установление исторической роли В.А. Хавкина в развитии как микробиологической науки, так и медицины в целом. Материал и методы базируются на анализе исторических данных и литературных источников, связанных с биографией В.А. Хавкина. Выводы. История жизни В.А. Хавкина остается примером для многих ученых, бактериологов и эпидемиологов современности. Его научные достижения стали одним из крупнейших шагов в борьбе с инфекционными болезнями. Abstract. Actuality. The anniversary of his birth and significant achievements for world science and the fight against especially dangerous infections by Volodymyr Aronovych Haffkine prompted the authors to recall the glorious pages of history associated with his life and work. An outstanding scientist and inventor, according to the results of his research, saved thousands of people from diseases that, in the modern world, pose a serious threat to humanity. The aim of the work was to establish the historical role of V.A. Haffkine in the development of both microbiological science and medicine in general. Material and methods are based on the analysis of historical data and literature sources associated with the biography of V.A. Haffkine Conclusions. Life story of V.A. Haffkine remains an example for many scientists, bacteriologists and epidemiologists of our time. His scientific achievements have become one of the largest steps in the fight against infectious diseases.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17209
Розташовується у зібраннях:Статті. Кафедра мікробіології та вірусології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
BMV_2020_3_204.pdf176.61 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.