Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1677
Title: Морфо-функціональні властивості еритроцитів у хворих на ішемічну хворобу серця із супутніми анемією та цукровим діабетом 2-го типу: можливості лазерної поляриметрії
Other Titles: Морфо-функциональные особенности эритроцитов у пациентов с ишемической боле знью сердца с сопутствующими анемией и сахарным диабетом 2-го типа: возможности лазерной поляриметрии
Erythrocytes functional peculiarities in patients with ischemic heart disease with concomitant anemia and diabetes mellitus 2-nd type: possibilities of laser polarimetry
Authors: Коломоєць, Михайло Юрійович
Павлюкович, Наталія Дмитрівна
Ушенко, Олександр Григорович
Ходоровський, Володимир Михайлович
Трефаненко, Ірина Валентинівна
Keywords: еритроцит
ішемічна хвороба серця
цукровий діабет
анемія
фур’є-фазометрія
эритроцит
ишемическая болезнь сердца
сахарный диабет
анемия
фурье-фазометрия
erythrocyte
ischemic heart disease
diabetes mellitus
anemia
Furye-phasometry
Issue Date: 2011
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Series/Report no.: Т. X;№ 2
Abstract: У статті висвітлені сучасні можливості застосування методів лазерної поляриметрії еритроцитарної суспензії з метою об’єктивізації змін морфо-функціональних властивостей еритроцитів людини за умов поєднаного перебігу ішемічної хвороби серця, цукрового діабету 2-го типу та анемічного синдрому.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1677
Appears in Collections:Статті. Кафедра патологічної фізіології

Files in This Item:
File SizeFormat 
Morfo-funktsionalni vlastyvosti.pdf457.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.