Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16446
Title: Scientific achievements of eminent physiologist I.M. Sechenov
Other Titles: Наукові здобутки видатного фізіолога І.М. Сеченова
Научные достижения выдающегося физиолога И.М. Сеченова
Authors: Tymofiychuk, Inga
Roman, Liliya
Semenenko, Svitlana
Savchuk, Tetiana
Roman, Ihor
Тимофійчук, Інга Романівна
Роман, Лілія Анатоліївна
Семененко, Світлана Богданівна
Савчук, Тетяна Павлівна
Роман, Ігор
Тимофийчук, И.Р.
Роман, Л.А.
Семененко, С.Б.
Савчук, Т.П.
Роман, И.
Keywords: І.М. Сеченов
центральне гальмування
історія фізіології
И.М. Сеченов
центральное торможение
история физиологии
Issue Date: 2017
Publisher: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Abstract: У статті представлений життєвий і науковий шлях видатного російського фізіолога Івана Михайловича Сеченова (1829-1905), який уперше описав концепцію нейрофізіології центрального гальмування у тварин та в організмі людини. Пізніше його послідовники розширили вчення центрального гальмування, вивчаючи цей процес не тільки у жаб, але й у ссавців. За кордоном І. Сеченов більше відомий за свій внесок до фізіологічної психології. В Росії його називають «батьком російської фізіології» завдяки його науковим здобуткам у галузі нейрофізіології та в інших аспектах фізіології, зокрема газів крові та дихання, фізіології і біомеханіки руху, загальним фізіологічним концепціям, які він описав у своїх трактатах, а також завдяки науковим перекладам з німецьких джерел. Закінчивши Московський Медичний Університет у 1856 році, І. Сеченов провів три з половиною роки у Німеччині та Австрії, де відвідував лекції і проводив пошукову роботу під керівництвом декількох видатних фізіологів і біохіміків. У його подальшій академічній діяльності і кар’єрі він займав посади в університетах Санкт-Петербургу (1860-1870; 1876- 1888), Одеси (1871-1876) та Москви (1890-1905). З 1860 і далі він був проголошений фізіологом в академічних колах. Вчений також був відомий у російському суспільстві завдяки своїм публічним лекціям з фізіології та своїм інноваційним поглядам на фізіологію психічної діяльності. За останнє царська бюрократія оголосила І. Сеченова політично ненадійним з 1863 року. Шлях вченого до медичної школи пролягав через навчання в інженерному коледжі у 1843-1848рр., а згодом І. Сеченов працював військовим інженером. До сьогодні експерименти І. Сеченова та основні положення його теорії про фізіологію психічної діяльності залишаються актуальними і саме тому є доцільним вивчення теорії І. Сеченова про вищу нервову діяльність. В статье представлен жизненный и научный путь выдающегося русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова (1829-1905), который впервые описал концепцию нейрофизиологии центрального торможения у животных и в организме человека. Позже его последователи расширили учение центрального торможения, изучая этот процесс не только в лягушек, но и у млекопитающих. За рубежом И. Сеченов больше известный за свой вклад в физиологической психологии. В России его называют «отцом русской физиологии» благодаря его научным достижениям в области нейро-физиологии и в других аспектах физиологии. Путь ученого в медицинскую школу пролегал через обучение в инженерном колледже в 1843-1848 рр., а впоследствии И. Сеченов работал военным инженером. До сих пор эксперименты И. Сеченова и основные положения его теории о физиологии психической деятельности остаются актуальными.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16446
Appears in Collections:Статті. Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Акт_пит_сусп_наук_2017_2_143.pdf425.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.