Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1614
Title: Соціалізація особистості віруючого в умовах трансформації суспільства
Authors: Слубська, Анна Ярославівна
Keywords: дуалізм
дуализм
dualism
соціалізація
socialization
социализация
суспільство
общество
society
трансформація
transformation
трансформация
релігія
религия
religion
церква
church
держава
государство
state
релігійна соціалізація
religious socialization
религиозная социализация
свобода совісті та віросповідання
свобода совести и вероисповедания
freedom of conscience and religion
психологія
психология
psychology
соціальна роль
social role
социальная роль
Issue Date: 2009
Publisher: Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 462-463.
Abstract: Аналізується дуалістичність процесу соціалізації індивіда в українському суспільстві. Особливостями соціалізації на думку автора, є дуалізм державної та релігійної системи українського суспільства на основі трансформації особистості. Соціалізація є процесом входження індивіда в соціум за допомогою таких інститутів, як церква і держава.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1614
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.