Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16068
Назва: Фаховоорієнтована іншомовна освіта як чинник підготовки майбутніх лікарів
Інші назви: Профессионально-ориентированное иноязычное обучение как фактор подготовки будущих врачей
Professionally oriented foreign languages education as a factor of training future doctors
Автори: Семисюк, Альбіна Михайлівна
Лапа, Галина Миколаївна
Рак, Олександр Михайлович
Семисюк, А.М.
Лапа, Г.Н.
Рак, А.М.
Semysiuk, A.M.
Lapa, G.M.
Rak, O.M.
Ключові слова: фахова іншомовна освіта
освітнє поле
педагогічна діяльність
міжпредметна інтеграція
мотивація вивчення іноземних мов
інтерактивні методи
профессиональное иноязычное образование
образовательное поле
педагогическая деятельность
межпредметная интеграция
мотивация изучения иностранных языков
интерактивные методы
professional foreign education
educational field
pedagogical activity
integration between subjects
motivation of studying foreign languages
interactive methods
Дата публікації: 2017
Видавництво: Буковинський медичний вісник
Короткий огляд (реферат): У статті розглядається в динамічному аспекті досвід роботи викладацького складу кафедри іноземних мов ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет" у форматі навчання майбутніх медичних фахівців іншомовної фаховоорієнтованої комунікативної компетентності майбутніх лікарів. Окреслюються основні етапи розвитку цього виду навчання, ставиться акцент на значенні вивчення іноземних мов у системі вищої професійної освіти в умовах академічної мобільності студентів, можливості стажування в навчальних закладах Європи. У статті приділяється велика увага використанню сучасних методів навчання іноземних мов як складової навчання міжкультурної комунікації, серед яких є інтерактивні методи, що відтворюють елементи іспиту на знання іноземних мов рівня В1, В2, впровадження яких сприятимуть ефективності іншомовної освіти студентів.
В статье в динамике рассматривается и анализируется опыт работы преподавателей кафедры иностранных языков государственного высшего учебного заведения Украины "Буковинский государственный медицинский университет" в формате обучения будущих врачей иноязычной компетентности. Очерчиваются основные этапы этого вида учебной деятельности, акцентируется внимание на значение изучения иностранных языков на образовательном поле специалистов в системе профессионального образования в условиях академической мобильности студентов, представленных возможностей стажировки в вузах Европы. В статье уделяется большое внимание использованию современным методам обучения иностранным языкам как составляющей обучения межкультурной коммуникации, среди которых важное место занимают интерактивные методы с включением элементов тестирования на знание иностранных языков уровней В1, В2, использование которых способствуют результативности всего процесса обучения иностранным языкам в неспециальном вузе.
The experience of work of the tutors of the department of foreign languages of higher state educational establishment of Ukraine "Bukovinian state medical university" in the range of teaching foreign competence the future doctors is considered in this article. The authors outline the basic stages of this kind of educational activity, accentuate attention on the significance of studying foreign languages in educational field of specialists in the system of professional education under conditions of academic mobility of the students and afforded opportunities of probation period in higher educational establishments of Europe. Great attention is paid to the use of modern methods of teaching foreign languages as a constituent of teaching intercultural communication, where interactive methods including elements of checking up the acquired knowledge of foreign languages B1, B2 level occupy a significant place, promoting the efficacy of the whole process of teaching foreign languages in non-special higher state educational establishment.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16068
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
БМВ_2017_2_ч.1_179.pdf249.95 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.