Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1590
Title: Генетично-імунологічні предиктори хронічних синуїтів (огляд літератури)
Authors: Левицька, Світлана Анатоліївна
Сидорчук, Лариса Петрівна
Сидорчук, Ігор Йосипович
Keywords: генетичний поліморфізм
інтерлейкіни
хронічний синуїт
генетический полиморфизм
интерлейкины
хронический синусит
genetic polymorphism
interleukins
chronic sinusitis
Issue Date: 2012
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: У статті наведені сучасні дані літератури про роль поліморфізму генів, що кодують компоненти імунної відповіді, у розвитку хронічних запальних процесів навколоносових пазух.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1590
Appears in Collections:Статті. Кафедра сімейної медицини

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.