Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15773
Title: До питання щодо оцінки гармонійності розвитку дітей
Other Titles: On the question of children's harmonious development
Authors: Нечитайло, Юрій Миколайович
Nechitailo, Y.M.
Keywords: антропометрія
гармонійність
фізичний розвиток
діти
anthropometry
harmonious
physical development
children
Issue Date: 1998
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: У роботі розглядаються зміст терміну "гармонійність фізичного розвитку" та методологічні основи оцінки гармонійності (пропорційності) фізичного розвитку дітей. Наведені три основних методи такої оцінки, проаналізовані їх переваги та недоліки. За аналізом, проведеним на основі власних регіональних антропометричних стандартів, найбільш адекватною меті можна вважати оцінку за перцентильною формою "індексу маси тіла". Цей індекс включає чотири основних виміри (вік, стать, зріст та масу тіла) дитини і має високу ступінь кореляції із гармонійністю визначеною іншими методами.
The meaning of the term "harmonious physical development" was analyzed in the article. Three basic assessments of body proportion methods were used. The most effective is the method with utilization of "body mass index" in percentile form. It includes four principal measures (age, sex, stature and weight) of children and highly correlates with complex estimation of harmonious physical development.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15773
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БМВ_1998_1_047.pdf361.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.