Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15446
Title: Залежність літогенності жовчі від показників вуглеводного та ліпідного обмінів у хворих на цукровий діабет типу 2 із хронічним некалькульозним холециститом
Other Titles: Зависимость литогенности желчи от показателей углеводного и липидного обменов у больных сахарным диабетом типа 2 с хроническим некалькулезным холециститом
Bile lithogenicity dependence on carbohydrate and lipid metabolism indices in patients with diabetes mellitus type 2 and chronic acalculous cholecystitis
Authors: Марчук, Юлія Федорівна
Пашковська, Наталія Вікторівна
Андрійчук, Денис Романович
Федів, Олександр Іванович
Keywords: хронічний некалькульозний холецистит
цукровий діабет типу 2
ліпідний обмін
холестерол
хронический некалькульозный холецистит
сахарный диабет типа 2
липидный обмен
холестерин
chronic acalculous cholecystitis
type 2 diabetes mellitus
lipid metabolism
cholesterol
Issue Date: 2019
Publisher: Міжнародний ендокринологічний журнал. -2019.-T.15, No.3, 2019.-C.202-209.
Abstract: Мета дослідження: виявити особливості зміни гомеостазу жовчі та основні каменеутворюючі  субстрати при хронічному некалькульозному холециститі та цукровому діабеті (ЦД) типу 2. Матеріали та методи. Клінічне обстеження проведено в 60 осіб, хворих на ЦД типу 2 та хронічний некалькульозний холецистит, у 60 осіб, хворих на ізольований хронічний некалькульозний холецистит, та 20 практично здорових осіб. Проведено ретельне обстеження з використанням загальноприйнятих клінічних, лабораторних, біохімічних, інструментальних досліджень. Усім пацієнтам здійснено багатомоментне дуоденальне зондування. Визначено ліпідні спектри крові та міхурової порції жовчі. Результати. У хворих на хронічний некалькульозний холецистит, що перебігає на тлі ЦД типу 2, спостерігалися підвищення рівнів загальних ліпідів (у 1,61 раза в крові), холестеролу (у 2,04 раза у крові та 1,62 раза в жовчі), жовчних кислот (у 4,4 раза в крові) та зниження їх у жовчі (у 1,34 раза), тріацилгліцеролів (у 3,09 раза в крові), ліпопротеїнів низької щільності (у 1,2 раза в крові) і зниження вмісту ліпопротеїнів високої щільності (у 1,98 раза в крові) та фосфоліпідів (у 1,38 раза в крові та в 1,48 раза в жовчі), а також зниження двокомпонентних співвідношень «фосфоліпіди/холестерол» (у 1,8 раза) та «жовчні кислоти/холестерол» (у 1,9 раза), підвищення трикомпонентного індексу Ісаксона (у 1,85 раза), що свідчить про істотний дисбаланс ліпідного обміну як предиктора формування жовчних конкрементів у даної категорії хворих (р < 0,05). Висновки. У хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі ЦД типу 2 спостерігаються вірогідно підвищені рівні загальних ліпідів, холестеролу, жовчних кислот, тріацилгліцеролів, ліпопротеїнів низької щільності на тлі зниження ліпопротеїнів високої  щільності та фосфоліпідів у сироватці крові та жовчі. Встановлені кореляційні зв’язки між ліпідними спектрами сироватки крові  та жовчі дають більш повну  та детальну  інформацію про порушення  гомеостазу жовчі в різних групах пацієнтів. Основним каменеутворюючим субстратом в осіб першої групи виступав холестерол, а в осіб другої групи — знижений рівень ліпопротеїнів високої щільності.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15446
Appears in Collections:Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.