Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15369
Title: Гігієнічне значення фенотипу ацетилювання як ендогенного маркера схильності до шкідливого впливу ксенобіотиків
Authors: Кметь, Тарас Ігорович
Keywords: N-ацетилтрансфераза
фенотип
«швидкий» ацетилятор
«повільний» ацетилятор
N-ацетилтрансфераза
фенотип
«быстрый» ацетилятор
«медленный» ацетилятор
N-acetyltransferase
phenotype
"rapid" acetylator
"slow" acetylator
Issue Date: 2018
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: Проведений аналіз даних дозволив узагальнити існуючі погляди на необхідність диференційованого підходу до визначення небезпеки дії шкідливих факторів на осіб різних вікових груп. Тестування активності N-ацетилтрансферази можна рекомендувати з метою гігієнічної діагностики шкідливого впливу ксенобіотиків, що в подальшому дасть можливість індивідуалізувати профілактичні заходи, сформувати групи ризику, розробити підходи до профвідбору для різних галузей виробництва.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15369
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БМВ 3 2018.pdf350.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.