Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 68 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Ефективність застосування постуральної терапії у немовлят із частими кишковими колькамиСорокман, Таміла Василівна; Остапчук, Валентина Григорівна; Sorokman, T.; Ostapchuk, V.
2023Роль мелатоніну при ускладненому перебігу вагітностіПушкашу, А.В.; Семеняк, Аліна Вікторівна; Pushkashu, A.V.; Semeniak, A.V.
2023Клініко-параклінічні особливості та патофізіологічні механізми порушень системи травлення у недоношених новонароджених дітей при перинатальній патологіїГодованець, Юлія Дмитрівна; Дроник, Тетяна Анатоліївна; Hodovanets, Yu.; Dronyk, T.
2023Лікувальна гіпотермія новонароджених: рекомендації Universitätsklinikum Carl Gustav Carus (м. Дрезден, Німеччина)Руідігер, М.; Бабінцева, Анастасія Геннадіївна; Годованець, Юлія Дмитрівна; Rüdiger, M.; Babintseva, A.; Hodovanets, Yu.
2023Оновлені клінічні протоколи із спадкових порушень обміну жирних кислот у новонароджених: зведені дані з міжнародних клінічних настановЗнаменська, Т.К.; Воробйова, О.В.; Кузнєцов, І.Е.; Ластівка, Ірина Володимирівна; Голота, Т.В.; Кремезна, А.В.; Кривошеєва, В.В.; Обод, М.В.; Самойленко, І.Г.; Давидюк, В.А.; Марушко, Ю.В.; Похилько, В.І.; Кирилова, Л.Г.; Нікуліна, Л.І.; Швейкіна, В.Б.; Мірошников, О.О.; Юзва, О.О.; Зброжик, Є.В.; Голюк, К.О.; Znamenska, T.; Vorobiova, O.; Kuznietsov, I.; Lastivka, I.; Holota, T.; Kremezna, A.; Kryvosheieva, V.; Obod, M.; Samoilenko, I.; Davydiuk, V.; Marushko, Yu.; Pokhylko, V.; Kirillova, L.; Nikulina, L.; Shveykina, V.; Miroshnikov, O.; Yuzva, O.; Zbrozhik, E.; Holiuk, K.
2023Наукові напрямки перинатальної медицини та неонатології на базі Буковинського державного медичного університету: досягнення та перспективиГодованець, Юлія Дмитрівна; Бабінцева, Анастасія Геннадіївна; Hodovanets, Yu.; Babintseva, A.
2023Особливості розвитку лицевого відділу черепа людиниЦигикало, Олександр Віталійович; Попова, Ірина Сергіївна; Дмитренко, Роман Романович; Кузняк, Наталія Богданівна; Гончаренко, Валентина Анатоліївна; Tsyhykalo, O.V.; Popova, I.S.; Dmytrenko, R.R.; Kuzniak, N.B.; Honcharenko, V.A.
2023Танатофорна дисплазія: огляд літератури та клінічний випадок у монохоріальних діамніотичних двійнятЛастівка, Ірина Володимирівна; Бабінцева, Анастасія Геннадіївна; Анцупова, В.В.; Брішевац, Л.І.; Юрків, Оксана Іванівна; Малєєва, І.О.; Lastivka, I.V.; Babintseva, A.G.; Antsupova, V.V.; Brisevac, L.I.; Yurkiv, O.I.; Malieieva, I.O.
2023Прикладне значення 3D-моделювання в аспекті судово-медичної диференційної діагностики виду травмуючого снаряда при ушкодженнях з вогнепальної зброї та наближеної до неї за своїми характеристикамиЗмієвська, Ю.Г.; Савка, Іван Григорович; Балук, І.Г.; Гринюк, В.В.; Бізер, А.Р.; Zmiyevska, Yu.H.; Savka, І.H.; Baluk, І.H.; Hryniuk, V.V.; Bizer, А.R.
2023Особливості перебігу вагітності у жінок, хворих на COVID-19Москалюк, Василь Деонізійович; Юзько, Олександр Михайлович; Дубик, Людмила Василівна; Чернецька, Наталія Василівна; Moskaliuk, V.D.; Yuzko, O.M.; Dubyk, L.V.; Chernetska, N.V.