Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14918
Title: БДМУ-75: наукові досягнення співробітників терапевтичних кафедр БДМУ
Authors: Ілащук, Тетяна Олександрівна
Плеш, Ігор Антонович
Сидорчук, Лариса Петрівна
Тащук, Віктор Корнелійович
Федів, Олександр Іванович
Хухліна, Оксана Святославівна
Keywords: Буковинський державний медичний університет
наукова робота
Issue Date: 11-Feb-2019
Publisher: Матеріали 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», присвяченої 75-річчю БДМУ (м. Чернівці, 11,13,18 лютого 2019 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2019. – С. 114-115.
Abstract: Перспективними та актуальними є дослідження, науковий напрямок яких спрямований на сучасні, новітні, високотехнологічні інструментальні та функціональні методи діагностики, прогнозування перебігу і лікування хворих на коморбідні та поліморбідні ураження серцево-судинної, дихальної, травної систем та опорно-рухового апарату, що, безумовно, базується також на діючих Клінічних протоколах, Настановах і рекомендаціях, затверджених наказами МОЗ України, а також відповідають новітнім міжнародним стандартам.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14918
ISBN: 978-966-697-543-3
Appears in Collections:Тези. Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.