Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14694
Title: ANTIOXIDANT-PROOXIDANT BALANCE IN ABDOMINAL INJURY, HYPOVOLEMIC SHOCK AND REPERFUSION SYNDROM OF THE LIMBS IN EXPERIMENT
Authors: Крилюк, В.О.
Гродецький, В.К.
Кузьмінський, І.В.
Цимбалюк, Г.Ю.
Федосєєва, О.В.
Гаріян, С.В.
Хомко, Олег Йосипович
Сокольник, С.О.
Keywords: травма
органи черевної порожнини
кровотеча
експеримент
реперфузія
Issue Date: Jan-2019
Publisher: “THE UNITY OF SCIENCE” Medical sciences December 2018 – January 2019
Abstract: В роботі описано результати експериментального дослідження, в якому вивчали вплив ішемічно-реперфузій- ного синдрому кінцівки на зміни у внутрішніх органах. Було вивчено зміни в показниках малонового деальдегіду, супе- роксиддесмутази та каталази в тканинах нирки, печінки, легень та м’язів кінцівок. Дані дослідження підтвердили гіпотезу та довели наявність ознак системних змін внаслідок накладання кровоспинного джгута, наявність потенціюючої дії репер- фузійного синдрому при поєднаній травмі органів черевної порожнини на фоні гіповолемічного шоку.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14694
ISSN: 616-001.36:616-01/-099
Appears in Collections:Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The Unity of Science_ December 2018 - January 2019-150-153.pdf627.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.