Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14673
Title: Анонімне анкетування студентів як один із інструментів удосконалення лекційного процесу у закладі вищої освіти
Authors: Кметь, Тарас Ігорович
Keywords: удосконалення лекційного процесу
анонімне анкетування студентів
професійно значущі якості викладача
совершенствование лекционного процесса
анонимное анкетирование студентов
профессионально значимые качества преподавателя
anonymous questionnaire of students
lecture process improvement
professionally important features of a lecturer
Issue Date: 2018
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: У статті проаналізовані питання, пов’язані з проблемою підвищення ефективності лекційного процесу за сучасних умов реформування системи вищої освіти. У результаті проведеного аналізу підсумків анонімного опитування студентів зроблено висновок про доцільність грамотного поєднання у професійній діяльності лектора традиційних і нетрадиційних методів викладання, необхідність постійного удосконалення професійних та особистих якостей викладача. Процедуру анкетування студентів можна розглядати як один із важливих інструментів удосконалення педагогічного процесу, оскільки аналіз отриманих даних дозволяє виявити недоліки та намітити шляхи оптимізації навчального процесу з метою підвищення якості підготовки фахівців медичного профілю.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14673
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БМВ 4.pdf2.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.