Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/144
Title: Анатомічні особливості гастродуоденального переходу в ранньому періоді онтогенезу людини
Authors: Заволович, Аліна Йосипівна
Keywords: воротарна частина шлунка
ампула дванадцятипалої кишки
анатомія
перинатальний період
Issue Date: 17-Dec-2007
Publisher: Буковинський державний медичний університет
Abstract: Заволович А.Й. Анатомічні особливості гастродуоденального переходу в ранньому періоді онтогенезу людини. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, Вінниця, 2008. Анатомічне дослідження проведено на 78 препаратах трупів плодів методами макромікроскопії, морфометрії, рентгенографії, ін’єкції кровоносних судин. Ультразвукове дослідження 32 дітей першого року життя проведено в рамках планового обстеження за допомогою апарата "SonoLine G60S" з використанням високощільного лінійного датчика 7,5 МГц. Найбільш суттєві одержані результати полягають у визначенні типових анатомічних ознак гастродуоденального сегмента в перинатальному періоді, варіантної проекції воротаря шлунка стосовно передньої серединної лінії, морфологічної основи формування дуоденального закутка, гістоструктурної організації гастродуоденального сегмента, хронологічної послідовності його топографо-анатомічних взаємовідношень із суміжними органами і структурами живота та ультрасонографічних параметрів у новонароджених та грудних дітей. У дисертаційній роботі одержало подальший розвиток вчення про закономірності вікової анатомії перехідних ділянок порожнистих органів травної системи.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/144
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.