Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14344
Title: Principles of compiling dictionary of medical terms with onymic component
Authors: Pochynok, Larysa
Makovska, Oksana
Keywords: енциклопедичний словник
медичний термін
словникова стаття
пропріатив
епонім
топонім
dictionnaire encyclopédique
terme médical
entrée du dictionnaire
nom propre
éponyme
nom de lieu
энциклопедический словарь
медицинский термин
словарная статья
проприатив
эпоним
топоним
Issue Date: 2014
Publisher: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Abstract: У статті висвітлюється проблема укладання енциклопедичного словника медичних термінів з пропріальним компонентом, розглядаються основні принципи побудови словникової статті медичного терміна з власною назвою і критерії відбору інформації, необхідної для формулювання дефініції. Крім того, визначаються типи пропріативів, які повинні стати частиною такого словника. Осучаснення словників галузевих терміносистем є безперервним процесом, оскільки відображає всі зміни, які постійно відбуваються у науці. Медична онімна лексика є універсальним пластом наукової мови, що спрощує міжнародне спілкування, саме тому стаття енциклопедичного словника повинна надавати не лише дефініцію, а й історичні, біографічні, географічні дані, а інколи, навіть, ілюстративний матеріал.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14344
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf283.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.