Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14188
Title: Синтез та антимікробні властивості етил 1-[4-(аміносульфоніл)феніл]-5-(4-піразоліл)-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксилатів
Authors: Гаврилюк, Олеся Іванівна
Панасенко, Надія Віссаріонівна
Дейнека, Святослав Євгенович
Keywords: етил 1-[4-(аміно-сульфоніл)феніл]-5-(4-піразоліл)-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксилати
антимікробні властивості
антибактеріальна активність
протигрибкова дія
этил 1-[4-(аминосульфонил)фенил]-5-(4-пиразолил)-4,5-дигидро-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксилаты
антимикробные свойства
антибактериальная активность
противогрибковое действие
ethyl 1-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-5-(4-pyrazolyl)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylates
antimicrobial properties
antibacterial activity
antifungal action
Issue Date: 2016
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Шляхом циклоконденсації доступних імінів 1-феніл-3-арилпіразол-4-карбальдегідів з етил 2-хлоро[(4-аміносульфоніл)-гідразино]ацетатом синтезовано 11 похідних етил 1-[4-(аміносульфоніл)феніл]-5-(4-піразоліл)-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксилатів. Встановлено, що вказані сполуки проявляють помірну антибактеріальну та протигрибкову активність, що дозволяє рекомендувати продовження пошуку ефективних протимікробних засобів серед даної групи хімічних сполук, у тому числі і завдяки цілеспрямованому синтезу нових сполук з прогнозованими протимікробними властивостями та розширенню спектру досліджуваних штамів патогенних і умовно патогенних мікроорганізмів.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14188
Appears in Collections:Статті. Кафедра медичної та фармацевтичної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf764.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.