Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14183
Title: Особливості планування та обліку основних видів роботи науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України
Authors: Масікевич, Ю.Г.
Мислицький, Валентин Францович
Ткачук, Світлана Сергіївна
Жуковський, Олег Михайлович
Keywords: вищі навчальні заклади
планування та облік роботи викладача
нормування різних видів роботи
диференційний підхід
якість освітянських послуг
высшие учебные заведения
планирование и учет работы преподавателя
нормирование разных видов работы
дифференциальный поход
качество услуг образования
higher educational establishments
planning and account of work of teacher
setting of norms of different types of work
differential hike
quality of services of education
Issue Date: 2016
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Проаналізовано питання планування та обліку основних видів роботи науково-педагогічних працівників провідних вищих навчальних закладів різного галузевого підпорядкування. Показано, що диференційний підхід в нормуванні праці професорсько-викладацького складу поряд із фінансовим стимулом, сприятимуть інтегруванню вищої освіти в європейський простір та реалізації потенціалу викладацького інноваційного розвитку.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14183
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.pdf690.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.