Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14118
Title: Статевий диморфізм інтенсивності вільнорадикальних процесів у структурах проміжного мозку щурів із синдромом пренатального стресу
Authors: Ткачук, Світлана Сергіївна
Ткачук, Олексій Володимирович
Олійник, Л.Д.
Мислицький, Валентин Францович
Keywords: пренатальний стрес
статевий диморфізм
лімбіко-гіпоталамічні структури
ліпопероксидація
окиснювальна модифікація білків
антиоксидантні ферменти
пренатальный стресс
половой диморфизм
лимбико-гипоталамические структуры
липопероксидация
окислительная модификация белков
антиоксидантные ферменты
prenatal stress
sexual dimorphism
limbic-hypothalamic structures
lipoperoxidation
oxydative protein modification
antioxidant enzymes
Issue Date: 2016
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Досліджено показники ліпопероксидації, окисної модифікації білків та антиоксидантного захисту в структурах лімбіко-гіпоталамічного комплексу щурів із пренатальним стрес-синдромом. Отримані результати свідчать, що модифікуючий вплив пренатального стресу на стан проокисно-антиоксидантних взаємовідносин характеризується вираженими статевими відмінностями.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14118
Appears in Collections:Статті. Кафедра анестезіології та реаніматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40.pdf694.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.