Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1399
Title: Вплив гострого порушення кровообігу в басейні сонних артерій на стан фібринолітичної активності в структурах проміжного мозку щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом
Authors: Бойчук, Тарас Миколайович
Савчук, Тетяна Павлівна
Keywords: цукровий діабет
каротидна ішемія-реперфузія
ліпопероксидація
фібринолітична активність
сахарный диабет
каротидная ишемия-реперфузия
фибринолитическая активность
diabetes mellitus
carotid ischemia-reperfusion
diencephalons
fbrinolytic activity
Issue Date: 2011
Publisher: Клінічна та екпериментальна патологія
Abstract: Вивчено вплив гострого порушення церебрального кровообігу в басейні сонних артерій на параметри фібринолітичної активності в структурах проміжного мозку щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом. Встановлено, що тримісячний цукровий діабет посилює тканинний фібриноліз у вивчених відділах мозку. У контрольних щурів ішемія-реперфузія знижує окремі показники фібринолітичної активності в усіх досліджених структурах, за винятком преоптичної ділянки, у той час як у щурів із цукровим діабетом реакція на дане втручання обмежена зниженням ферментативного фібринолізу в мигдаликоподібних ядрах та вентромедіальному гіпоталамусі.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1399
Appears in Collections:Статті. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.