Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13966
Title: Контамінація контрлатеральної нирки в різні терміни після видалення ураженого органа за гострого однобічного запалення нирок у щурів
Authors: Федорук, Олександр Степанович
Мислицький, Валентин Францович
Бурденюк, Іван Павлович
Степанченко, М.С.
Keywords: запалення нирок
пієлонефрит
контрлатеральна нирка
інтактна нирка
нефректомія
контамінація
Escherichia Coli
воспаление почек
пиелонефрит
контралатеральная почка
интактная почка
нефрэктомия
контаминация
Escherichia Coli
kidney inflammation
pyelonephritis
contralateral kidney
intact kidney
nephrectomy
bacterial contamination
Escherichia Coli
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Виняткове клінічне значення має чітке розуміння патофізіологічних механізмів локалізації (нерозповсюдження) та міграції мікроорганізмів в інтактну нирку за умов однобічного запального процесу. Дослідження переслідувало мету визначити видовий популяційний склад та кількісні характеристики патологічної мікробіоти в тканині інтактної нирки за однобічного запального процесу нирок у різні терміни після видалення ураженого органа. Експеримент здійснено на 54 статевозрілих нелінійних білих щурах Rattus Norwegicus. Всім тваринам моделювали гострий однобічний запальний процес нирок. Для моделювання запального процесу в нирках дослідних щурів був використаний штам E.Coli, виділений з сечі хворої з діагностованою інфекцією сечової системи. З метою визначення ступеню впливу ураженої нирки на мікробну контамінацію інтакного органа, проводили нефректомію з ураженого боку на 10-ту, 14-ту та 21-шу добу експерименту. Концентрації збудників у тканині резидуальної нирки визначали через 4, 7 та 14 діб після видалення ураженого органа. Тваринам контрольної групи також моделювали гостре однобічне запалення нирок, проте нефректомію з ураженої сторони не проводили. Показники порівнювали з аналогічними в інтактної нирки на таку ж добу експерименту у щурів контрольної групи. Визначено, що після видалення ураженої нирки у всіх підгруп тварин змінювалися практично всі показники контамінованості контрлатерального органа по відношенню до таких, де нефректомія не проводилася. Інфекція з інокульованої нирки гематогенним або/і лімфогенним шляхами потрапляла у інтактний контрлатеральний орган і певний час персистувала в ньому. Між 10-ю і 14-ю добою після інокуляції характер інфекційного процесу у контрлатеральному органі змінювався - збудник проникав у тканини нирки спричиняв запальний процес в останній. Видалення інокульованої нирки до переходу інфекційного процесу у контрлатеральній нирці в інвазивну стадію сприяло повній елімінації збудника з контрлатерального органу.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13966
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55.pdf220.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.