Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13963
Title: Вплив швидкості ацетилювання на характер токсичних ефектів марганцю хлориду в щурів
Authors: Петринич, Володимир Володимирович
Власик, Леонід Іванович
Петринич, Оксана Анатоліївна
Keywords: марганцю хлорид
швидкість ацетилування
марганца хлорид
скорость ацетилирования
manganous chloride
acetylation rate
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Робота присвячена вивченню особливостей індивідуальної схильності до токсичної дії марганцю хлориду (MnCl2) у щурів з різним типом ацетилювання за умов підгострого експерименту. Встановлено, що підгостра інтоксикація MnCl2 у дозах 5 мг/кг та 50 мг/кг у статевозрілих щурів з "повільним" та "швидким" типами ацетилювання супроводжується зниженням показників поведінкових реакцій, зростанням процесів вільно-радикального окиснення та антиоксидантного захисту (АОЗ) у крові та печінці. З'ясовано, що "швидкий" тип ацетилювання є маркером схильності до токсичної дії MnCl2 в умовах підгострого експерименту на статевозрілих щурах.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13963
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35.pdf209.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.