Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13942
Title: Супутня патологія як фактор ризику формування приглухуватості та глухоти у дітей
Authors: Іфтода, Оксана Миколаївна
Мамалига, І.С.
Сидорчук, Лариса Петрівна
Keywords: глухота у дітей
фактори ризику
глухота у детей
факторы риска
deafness in children
risk factors
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Мета. Проаналізувати частоту супутньої патології у дітей / підлітків із нейронсенсорною (НСГ) та кондуктивною глухотою / приглухуватістю (КГ/П) із урахуванням віку, оцінити конкомітантні стани, як маркери ризику глухоти. Дизайн / підхід. У проспективному дослідженні взяло участь 102 дитини із різними видами глухоти та ступенями приглухуватості від 6 до 18 років, батьки котрих підписали інформовану згоду на участь у дослідженні. 68 (66,7%) дітей мали нейросенсорну глухоту, 34 (33,3%) - кондуктивну. Контрольну групу склали 40 практично здорових осіб відповідного віку та статі. Потенційні фактори ризику визначали за допомогою методів клінічної епідеміології. Результати. Супутня патологія: хронічні необструктивні захворювання верхніх дихальних шляхів (ХНЗ ВДШ) та хронічні обструктивні захворювання нижніх дихальних шляхів (ХОЗ НДШ) підвищували ризик появи як НСГ, так і КГ/П у дітей незалежно від віку - для НСГ у 3,75-7,81 раза (OR=6,50-10,9, р ≤0,028-0,01), для КГ/П - у 4,29-8,75 раза (OR=6,19-12,9, р ≤0,03-0,009); дещо сильніший вплив ХНЗ ВДШ на формування вад слуху спостерігали у віці до 12 років (OR=10,5, р=0,026 і OR=12,9, р=0,009), а ХОЗ НДШ вагоміше збільшували ризик на НСГ після 12 років - у 6,35 раза (OR=10,3, р=0,01). Порушення постави (виражені сколіози 2-3 ступенів, лордоз верхньогрудного відділу хребта) підвищували ймовірність КГ/П у віці до 12 років у 4,37 раза (OR=6,19, OR 95% СІ=1,12-34,3, р=0,03) і не асоціювали із НСГ. Низька маса тіла при народженні збільшувала ризик НСГ у 3,53 раза (OR=4,07, p=0,051), а перенесені в анамнезі дітей інфекційні хвороби (менінгіт, кір, епідемічний паротит чи краснуха) підвищували ймовірність появи КГ/П у 9,41 раза (OR=12,0, р=0,007). Обмеження дослідження / наслідки. Обмеження зумовлені особливостями проведення лабораторно-діагностичних досліджень у глухих дітей. Оригінальність / значення. Оригінальне дослідження без прототипу, надає дані для оцінки ризику розвитку НСГ чи КГ/П у дітей із урахуванням низки факторних маркерів.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13942
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67.pdf334.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.