Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13941
Title: Вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на показники вільнорадикальних процесів та стан антиоксидантного захисту в полях гіпокампа при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів
Authors: Ткачук, Світлана Сергіївна
Ткачук, Олексій Володимирович
Лєньков, Олександр Михайлович
Мислицький, Валентин Францович
Keywords: каротидна ішемія-реперфузія
цукровий діабет
гіпокамп
пероксидне окиснення ліпідів
окиснювальна модифікація білків
каротидная ишемия-реперфузия
гиппокамп
сахарный диабет
перекисное окисление липидов
антиоксидантные ферменты
окислительная модификация белков
carotid ischemia-reperfusion
hippocampus
diabetes mellitus
lipoperoxidation
antioxidant enzymes
oxidative protein modification
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Досліджено вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на вміст продуктів ліпопероксидації, окиснювальної модифікації білків, активність антиоксидантних ферментів у полях гіпокампа при стрептозотоцин-індукованому цукровому діабеті в самців-щурів. Встановлено, що в гіпокампі самців-щурів із цукровим діабетом каротидна ішемія-реперфузія спричинює виснаження процесів ліпопероксидації та активності антиоксидантних ферментів і знижує інтенсивність окиснювальної модифікації білків.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13941
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53.pdf220.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.