Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13935
Title: Вплив гемодинаміки на обмін ліпідів у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ожирінням залежно від поліморфізму генів
Authors: Соколенко, Аліна Андріївна
Keywords: артеріальна гіпертензія
ожиріння
гени АСЕ (І/D)
(PPAR- γ 2, Pro12Ala)
ліпідний профіль
артериальная гипертензия
ожирение
гены АСЕ (І/D)
(PPAR- 2, Pro12Ala)
липидный профиль
hypertension
obesity
genes ACE (I/D)
(PPAR-γ2, Pro12Ala)
lipid profile
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Метою дослідження є аналіз кореляційних зв'язків артеріального тиску (АТ) із ліпідним обміном та окремими антропометричними показниками у хворих на есенційну артеріальну гіпертензію (ЕАГ) у поєднанні з абдомінальним ожирінням (АО), залежно від поліморфізму генів ядерного рецептора γ2 активатора проліферації пероксисом (PPAR- γ 2, Pro12Ala) та ангіотензин-перетворювального ферменту (АСЕ, I/D). Дослідженням охоплено 110 пацієнтів із ЕАГ, підвищеною масою тіла, чи АО: із ЕАГ І стадії (ст.) - 22,7% осіб (25), ЕАГ ІІ ст. - 45,45% (50), ЕАГ ІІІ ст. - 31,8% (35). Встановили пряму залежність офісного систолічного і діастолічного АТ (САТ і ДАТ) від індексу маси тіла (ІМТ) та обводу талії (ОТ) у хворих на ЕАГ ІІ і ІІІ ст. (r=0,36-0,56, р≤0,052-0,024). На середньодобовий САТ24 і ДАТ24 вірогідно прямо впливає розмір ОТ у власників D-алеля гена АСЕ (r=0,37-0,81, р≤0,021-0,001); у носіїв ІІ-генотипу САТ24 залежить від концентрації тригліцеридів (ТГ) (r=0,70, р=0,024), а ДАТ24 - від плазмових рівнів лептину, загального холестеролу (ЗХС) та індексу лептинорезистентності (r=0,71-0,81, р≤0,02-0,004), зворотно корелюючи із адипонектином (r=-0,76, р=0,011); у осіб із DD-генотипом на ДАТ24 прямо впливають рівень холестеролу ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) (r=0,51, р=0,025) та ІМТ (r=0,53, р=0,02), а у носіїв ІD-генотипу - вміст ТГ (r=0,38, р=0,047). САТ24 корелює із ОТ незалежно від алельного стану гена PPAR- γ 2 (r=0,48, р=0,017 і r=0,052, р=0,004), у власників Ala-алеля - із ІМТ (r=0,43, р=0,038), індексом атерогенності (r=0,46, р=0,022) та зворотно із рівнем холестеролу ліпопротеїдів високої щільності (r=-0,42, р=0,04).
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13935
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48.pdf289.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.