Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13927
Title: Порівняльний аналіз реакції показників проокисно-антиоксидантного гомеостазу різних відділів слизової оболонки ротової порожнини щурів з експериментальним цукровим діабетом на ішемічно-реперфузійні пошкодження
Authors: Ткачук, Світлана Сергіївна
Галагдина, Алла Авелівна
Ткачук, Олексій Володимирович
Мислицький, Валентин Францович
Keywords: слизова ротової порожнини
цукровий діабет
каротидна ішемія-реперфузія
пероксидне окиснення ліпідів
антиоксидантний захист
слизистая ротовой полости
сахарный диабет
каротидная ишемия-реперфузия
перекисное окисление липидов
антиоксидантная защита
oral mucosa
diabetes mellitus
carotid ischemia-reperfusion
lipoperoxidation
antioxidant defense
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Здійснено порівняльний аналіз реакції показників системи ліпопероксидація-антиоксидантний захист слизової щоки та ясен на ішемію-реперфузію в щурів без цукрового діабету та з наявністю останнього. Встановлено, що в щурів без діабету після 20-хвилинної ішемії з одногодинною реперфузією система ліпопероксидація-антиоксидантний захист в слизовій щоки переходить на нижчий рівень функціонування, а в слизовій ясен - на більш високий. На 12-ту добу спостереження в слизовій щоки має місце зниження антиоксидантної активності, а в слизовій ясен - депресія показників як ліпопероксидації, так й антиоксидантного захисту. Цукровий діабет значно редукує реакцію на ішемію реперфузію обох досліджених відділів слизової в обидва терміни спостереження та нівелює структурні відмінності, притаманні контрольним щурам.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13927
Appears in Collections:Статті. Кафедра анестезіології та реаніматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36.pdf212.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.