Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13925
Title: Особливості матеріальної кумуляції свинцю в організмі щурів різного віку за природних умов та субхронічної інтоксикації низькими дозами свинцю ацетату
Authors: Гордієнко, Віктор Веніамінович
Keywords: катіони свинцю
матеріальна кумуляція
вікові особливості
катионы свинца
материальная кумуляция
возрастные особенности
lead cations
material accumulation
age features
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: У роботі наведено вікові особливості накопичення катіонів свинцю у мозку, печінці, нирках, серці та скелетному м'язі молодих (1,5 міс) статевонезрілих і дорослих (5 міс) статевозрілих щурів-самців за природного надходження в організм із навколишнього середовища сполук свинцю та додаткового введення в організм низьких доз свинцю ацетату (0,3 мг/кг, щоденно, per оs, 30 діб). У інтактних тварин, за природних умов перебування і надходження свинцю із навколишнього середовища, основним депо матеріальної кумуляції катіонів свинцю є нирки з градієнтом тканинного розподілу у статевонезрілих тварин: нирки = мозок > серце > скелетний м'яз > печінка; у статевозрілих: нирки > мозок > печінка > серце > скелетний м'яз. Тривале введення свинцю ацетату викликає збільшення накопичення катіонів свинцю в організмі тварин та порушує його природній розподіл. Інтенсивніше накопичення катіонів металу відбувається в організмі 1,5-місячних щурів (вміст в печінці зріс у 8 разів, у скелетному м'язі - в 4,4 раза, в нирках - в 1,3 раза, у серці - в 2,3 раза) з градієнтом тканинного розподілу: нирки > мозок = скелетний м'яз > печінка > серце. Хоча зростання накопичення катіонів металу в організмі дорослих п'ятимісячних тварин на тлі експериментально створеного металотоксикозу дещо нижче (вміст катіонів свинцю в печінці збільшився в 4 рази, в скелетному м'язі - в 3,6 раза, в нирках - в 2,7 раза) з градієнтом тканинного розподілу металу: нирки > печінка > скелетний м'яз > мозок > серце, у цілому, вміст катіонів свинцю в органах-мішенях статевозрілих тварин вірогідно вищий, ніж у статевонезрілих ( у печінці в 3,6 раза, у нирках у 2,4 раза).
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13925
Appears in Collections:Статті. Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf208.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.