Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13916
Title: Особливості накопичення кадмію в організмі щурів різного віку за тривалої експозиції солі металу в дозах малої інтенсивності
Authors: Гордієнко, Віктор Веніамінович
Keywords: кадмій
вміст в органах
вікові особливості
кадмий
содержание в органах
возрастные особенности
cadmium
content in organs
age features
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: У дослідах на статевонезрілих (1,5 міс.) і статевозрілих (5 міс) щурах-самцях у порівняльному аспекті з'ясовано накопичення кадмію в організмі за природних мов та експериментального навантаження низькими дозами кадмію хлориду (0,03 мг/кг, per/os, 30 діб). Встановлено вікові і тканинні особливості накопичення та тканинного розподілу кадмію. Найбільший вміст металу виявлено у паренхіматозних органах тварин з градієнтом розподілу: нирки>печінка>серце>скелетний м'яз>мозок. За умов експериментального метало токсикозу у молодих статевонез¬рілих тварин найінтенсивніше накопичення кадмію відбувається в нирках-вміст металу зростає у 17 разів (Р<0,001) проти контролю, у печінці - вдвічі менше. У статевозрілих тварин на тлі вищого ніж у молодих вмісту кадмію в досліджуваних органах за умов металотоксикозу інтенсивність накопичення металу в органах-мішенях нижча -у нирках вміст кадмію вірогідно зростає в 4,3 раза, в печінці - в 3,5 раза. Накопичення кадмію в печінці дорослих тварин втричі вище (Р<0,001), ніж за аналогічних умов у молодих.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13916
Appears in Collections:Статті. Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf276.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.