Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13912
Title: Морфометричний аналіз патоморфологічних змін внутрішніх органів щурів на етапі первинної токсикологічної оцінки срібних наносфер
Authors: Андрійчук, Надія Йосипівна
Власик, Леонід Іванович
Keywords: наночастинки срібла
гістопатологічні зміни
морфометричний аналіз
дозозалежність
наночастицы серебра
патогистологические изменения
морфометрический анализ
дозозависимость
silver nanoparticles
pathomorphological changes
morphometric analysis
dose-relation
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Проведена оцінка гістопатологічних змін у внутрішніх органах піддослідних тварин, що виникли внаслідок внутрішньочеревного введення розчину наночастинок срібла сферичної форми розміром 45 нм упродовж 14 днів. У результаті експерименту виявлено оборотне набухання епітелію звивистих канальців нирок, гепатоцитів, ядер кардіоміоцитів, виражене венозне повнокров'я кіркової та мозкової речовини і сосочків нирки, центральних та периферійних відділів печінкових часточок, міокарда, стінок респіраторних відділів легень. Причому, після введення наночастинок в дозах 0,1, 1 та 5 мг/кг патоморфологічні зміни в мозковій тканині застосованими методами не виявлені. Морфометричний аналіз дозволив виміряти інтенсивність патоморфологічних змін під впливом срібних наносфер, яка зростає в ряду: серце, печінка, легені, нирки.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13912
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf561.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.