Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1378
Title: Антигіпертензивна активність інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту та показники фармакоекономічної ефективності
Authors: Шоріков, Євген Іванович
Шорікова, Діна Валентинівна
Гарвасюк, Олександра Володимирівна
Keywords: раміприл
еналаприл
лізиноприл
артеріальний тиск
гемодинаміка
фармакоекономічна ефективність
Issue Date: 2009
Publisher: Архів клінічної медицини
Abstract: Метою проведеного дослідження було встановлення впливу еналаприлу, раміприлу та лізиноприлу на рівень систолічного, діастолічного артеріального тиску та зміни деяких параметрів гемодинаміки (пульсовий, середньогемодинамічний тиск, загальний периферичний опір судин), а також проведення фармакоекономічного аналізу щодо антигіпертензивної активності препаратів. Для реалізації даної мети було обстежено 173 хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії, використані загальноклінічні методи та методи фармакоекономічного аналізу. Встановлено, що зазначені інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту є ефективними антигіпертензивними засобами, але мають відмінності у гемодинамічних властивостях, особливо різноспрямовано впливаючи на загальний периферичний опір судин. Вплив раміприлу виявився найбільш вираженим відносно змін показників систолічного та діастолічного артеріального тиску, вплив еналаприлу – щодо розрахункових параметрів гемодинаміки. Найкращим препаратом з позиції вартість/ефективність при стаціонарному лікуванні виявився еналаприл.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1378
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.