Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13777
Title: Вивчення впливу озонотерапії на зміни показників фібринолізу, протеолізу крові експериментальних щурів за наявності гнійно-запальних процесів на фоні цукрового діабету
Authors: Каратєєва, Світлана Юріївна
Keywords: цукровий діабет
гнійно-запальні ускладнення
фібриноліз
протекторні властивості
озонотерапія
сахарный диабет
гнойно-воспалительные осложнения
фибринолиз
протекторные свойства
озонотерапия
diabetes mellitus
pyoinflammatory processes
fibrinolysis
protective properties
ozonotherapy
Issue Date: 2014
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Експериментальні дослідження на 35 білих щурах із гнійно-запальними процесами на фоні цукрового діабету із застосуванням озонотерапії виявили покращення показників регуляції агрегатного стану крові, зменшення проявів гіперкоагуляції: зростання часу рекальціфікації плазми крові, активованого парціального тромбопластинового часу, протромбінового часу, тромбінового часу, активації тромбоцитарно-судинного гемостазу, виявлено істотні протекторні властивості зі зниженням лізису азоальбуміну, сумарної, не ферментативної фібринолітичної активності та активності протеїназ за Кунітцом у плазмі крові.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13777
Appears in Collections:Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf241.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.